Anasayfa Büromuz Hakkında Çalışma Alanlarımız Hukukçu Kadromuz Yasal Uyarılar İletişim English
İcra ve İflas Hukuku
 • İlamsız / İlamlı İcra Takibi
 • İtiraz ve itirazın iptali Davaları
 • Menfi Tespit ve İstirdat Davaları
 • İhtiyati Haciz Davası
 • Kambiyo senetlerine özgü İcra takibi
 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi yolu ile takip
 • İcra ihalelerine katılma
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Mevzuattan kaynaklanan hukuki
 • İhalenin Feshi Davaları
 • Borcun Yeniden Yapılandırılması
 • Tasarrufun İptali Davaları
 • Faktoring Hukuku
 • İflas
 • İflasın Ertelenmesi
 • Konkordato
Hak ve alacakların tahsil edilmesinde karşılıklı yaşanan uyuşmazlıklar, gerek şahısların gerekse şirketlerin hukuki yardım almasını zorunlu kılmaktadır.

Ofisimiz tüm hukuki takiplerin başlatılması, yürütülmesi ve takip neticesinde tahsilatın sağlanması konularında, hak ve zaman kaybına uğratmadan aktif olarak hizmet vermektedir.
Copyright © Uysal&Arayan Hukuk Danışmanlık 2012. Her Hakkı Saklıdır